Byte av telefonväxel till mobilväxel

임하영 다운로드

Från och med 09-oktober 2014, kommer vi byta från telefonväxel till mobilväxel. Dreisen AB kommer att ha kvar samma telefonnummer som innan, 013-14 8114 다운로드. I denna växel väljer vilken avdelning Ni vill kopplats till.

Samtliga mobila telefonnummer kommer att bytas ut mot nedan. Dessa telefonnummer är också direktnummer:

Mia Gyllenhammar, VD – 013  390 0490
Björn Seborn, Tekniska Chef – 013  390 0495
Amanda Garcia, Ekonomiadministratör – 013  390 0491
Produktion – 013  390 0492

Observera att det även går att skicka sms & mms till direktnumren 소설 txt 파일 다운로드!