Dreisens kunder finns i hela industrin och i alla branscher

Vi utvecklar, konstruerar och tillverkar. NKT HV Cables AB är bara en av våra kunder där vi också agerat som partner i ett tidigt skede för att minimera kostnader och spara tid för beställaren.

Vi försvarar vår plats som den ledande leverantören genom vår förmåga att fokusera på affärsnyttan för våra kunder. Dreisen värdesätts för pålitlighet, snabba leveranser och kvalitet i världsklass. Tillsammans med våra kunder bygger vi personliga relationer som garanterar en produktion som sparar miljö, tid och pengar.