Som partner i er produktion får ni nycklarna till ett lyckat projekt och hela Dreisens samlade expertis på en rad områden.

Vi erbjuder snabb och flexibel produktion – er garanti för att kunna följa de ständigt växlande och ökande kraven i er bransch. Materialvalen kan vara svåra att överblicka och konsekvenserna bli kännbara. Dreisens unika kompetens ger er fördelar som ni kan vinna på.

Genom gedigna erfarenheter av material, lod och processer får ni tillgång till kunskap och materialkännedom som är unika i Sverige och Europa.