I en tid då produktkraven ökar är en leverantör med högst ställda kvalitetsmål en självklarhet 다운로드.

Era kunder har rätt att kräva moderna och skonsamma processer med minsta möjliga miljöpåverkan – därför är Dreisen certifierad enligt ISO 9001 och 14001. 

Korta avstånd skonar vår miljö 오 수정 다운로드. All bearbetning sker i Sverige vilket förenklar logistiken och minskar ledtiderna. Dreisen kan också stå för inköp av material, utrustning för kontroller, provtryckningar och effektiva transporter – er garanti för att rätt metod används och som ger er produkt den kvalitet den förtjänar 배틀그라운드 모바일 pc.

Flamlödning

Flamlödning sker med hjälp av öppna lågor som ger värme till lödprocessen 다운로드. Denna metod lämpar sig för detaljer med komplicerade former. Den lämpar sig även för detaljer där det skall ingå olika material i en och samma enhet, tex nippel i mässing mot rör i rostfritt 다운로드. Även stål, koppar, tennbrons m.m. kan flamlödas.

Repeterbarheten är hög och metoden är lämplig från enstyck till serietillverkning.

Induktionslödning

Induktionslödning ger hög värme på begränsad yta med maximal kontroll av processen 윈도우즈 10 iso 다운로드. Skyddsgaslödning används i större serier.

Vakuumlödning

Vakuumlödning används vid hårdlödning eller högtemperaturlödning 희망제작소 다운로드. Denna metod används främst för tillverkning av komplicerade detaljer som har höga krav på hållfastighet, täthet och renhet. Dessa lödningar klarar även tuffare miljöer med hög värme, vibrationer eller som är sura eller basiska

Metoden lämpar sig bra för medicinsk- och livsmedelsindustri, men även för enklare konstruktioner i större serier för t ex flyg- och fordonssidan.​

I vakuum kan många olika material lödas så som koppar, rostfritt, titan, keram och andra värmehållfasta material 다운로드. Vi kan även härda detaljer i vakuum.

Skyddsgaslödning

Skyddsgaslödning är en kontinuerlig process som utförs i skyddsgasugn.​

Metoden fungerar för både stora och små serier i enklare metaller som t ex stål, koppar och koppar-nickel legeringar men tillämpas främst för tillverkning av större serier 다운로드. Skyddsgaslödning är lämplig för detaljer med komplicerade former och alla fogar löds samtidigt.