Lödning, härdning, konsultation

Mer än bara kvalitet

Se hur vi arbetar

Hos oss finns 40 års samlad erfarenhet.
Vi konstruerar, fogar, värmebehandlar och utbildar. Vi levererar alltid snabbt och med kvalité i världsklass.

Utbildning

Förbättra er kvalité, effektivitet, och kompetens med Dreisens utbildning i lödning. Vi kommer till er och skräddarsyr en 2-dagarskurs efter era behov.

Läs mer

Materialen

Genom gedigna erfarenheter av material, lod och processer får ni tillgång till kunskap och materialkännedom som är unika i Sverige och Europa.

Metoderna

I en tid då kraven på produkterna ökar, så är ett företag som följer högt ställda normer självklarhet.

Kunderna

Dreisens kunder finns i hela industrin och i alla branscher. Dreisen värdesätts för pålitlighet, snabba leveranser och kvalitet i världsklass.

Människorna

Det handlar om människor. Trots allt produceras maskiner, produkter eller system för att till slut användas av oss själva.

Byte av telefonväxel till mobilväxel

Från och med 09-oktober 2014, kommer vi byta från telefonväxel till mobilväxel. Dreisen AB kommer att ha kvar samma telefonnummer som innan, 013-14 8114. I denna växel väljer vilken avdelning Ni vill kopplats till. Samtliga mobila telefonnummer kommer att bytas ut mot nedan. Dessa telefonnummer är också direktnummer: Mia Gyllenhammar, VD – 013  390 0490 Björn Seborn, Tekniska Chef – 013  390 0495 Amanda Garcia, Ekonomiadministratör – 013  390 0491 Produktion – 013  390 0492 Observera att det även går att skicka sms & mms till...

Mer än bara kvalitet

Dreisen AB utför legoarbeten inom områdena lödning och härdning. Ofta är det frågan om komplicerade lödningar med höga krav på hållfasthet och täthet. Det fordrar den kompetens som Dreisen har. Även konsultation och utbildning erbjuds

Vi ombesörjer även hjälp med arbeten inom elektronstrålesvetsning (EBW) och lasersvetsning, då vi har bra kännedom om dessa tekniker samt har ett nära samarbete med företag där vi utför arbetet.

Ingen produktion startar utan en personlig kontakt

Ett viktigt steg är att lyssna. Tala med oss och ge din bild. Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna.

Kontakta oss