Podcast – Att vara kvinna och VD i den mansdominerade mekaniska industrin